: 370107
Ostatnie komunikaty
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ ŚWIDNICKIEJ POLICJI

Ważne informacje:
Ostatnie komunikaty zamieszczone na stronie KPP Świdnica...
Świdnica
2015.09.30

„Pieszy Kontra Pojazd”


Pieszy to najsłabszy uczestnik ruchu drogowego. W starciu z kilkanaście razy cięższym i szybszym pojazdem praktycznie nie ma szans. Z analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że znaczny wzrost wypadków drogowych z udziałem pieszych następuje w okresie jesienno - zimowym. Wcześnie zapadający zmierzch, zamglenia, opady deszczu i śniegu, a co za tym idzie ograniczona widoczność sprawia, że piesi stanowią grupę szczególnie narażoną na udział w wypadkach drogowych.

więcej »»
Świdnica
2015.09.28

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe kryptonim "Kościół 2015"


Świdniccy policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Kościół 2015” zorganizowanych we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego w Świdnicy.

więcej »»
Świdnica
2015.09.25

Przedszkolaki z wizytą w świdnickiej komendzie


Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy gościli u siebie dzieci jednego z przedszkoli na terenie miasta. Maluchy w trakcie wycieczki miały możliwość zobaczenia jak pracują funkcjonariusze, jednak największą atrakcją okazał się policyjny radiowóz.

więcej »»

Aktualne komunikaty > > >

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu